Regulamin i umowa

Regulamin Kursu OSK DRIVER

Ogólny Regulamin  Szkoły Jazdy „DRIVER” obowiązujący od 1 marca 2014

 

1.PŁATNOŚCI
Podstawowa cena kursu obejmuje 30 h zajęć teoretycznych i 30 h zajęć praktycznych
Płatności za kurs dokonywane mogą być w całości lub 3 ratach, wg. zasady:

Przy zapisie min.500 zł.

Najpóźniej do 5 h zajęć praktycznych- 500 zł.
Do 20h zajęć praktycznych – reszta kwoty.
Brak wpłat skutkuje przerwaniem kursu.

 

2.OBOWIĄZKI KURSANTA:

Kursant jest zobowiązany przepisami do uczestniczenia w 30 h zajęć teoretycznych i minimum 30 h zajęć praktycznych, oraz zaliczenia egzaminu wewnętrznego.

Kurs (teoretyczny) prawa jazdy kończy się Egzaminem Wewnętrznym Teoretycznym (EWT)- Zaliczenie skutkuje dopuszczeniem do zajęć praktycznych (o zaliczeniu decyduje pozytywny wynik z egzaminu testowego).

Jeżeli Kursant nie zaliczy (EWT) umawia się na kolejny. Koszt każdego dodatkowego (EWT) 10zł.

Kurs (praktyczny) prawa jazdy kończy się Egzaminem Wewnętrznym Praktycznym (EWP) - Zaliczenie skutkuje dopuszczeniem do egzaminu państwowego praktycznego. (o zaliczeniu decyduje pozytywny wynik z egzaminu praktycznego). O dopuszczeniu do Egzaminu Wewnętrznego Praktycznego (EWP) decyduje instruktor szkolący. Jeżeli instruktor nie dopuszcza Cię do Egzaminu Wewnętrznego Praktycznego (EWP) powinieneś wykupić dodatkowe godziny jazdy, aby lepiej się przygotować do niego. Instruktor wie dokładnie czego Ci potrzeba i pomoże Ci przygotować się dobrze do egzaminu. Instruktor ma prawo nie dopuścić kursanta  który wykazuje ogromne braki w wiedzy do egzaminu państwowego.

SZANOWNY KURSANCIE - EWT i EWP są konieczne na kursie i wynikają z ustawy "Prawo o ruchu drogowym", aby ocenić Twoją osobę ze znajomości zasad i przepisów ruchu drogowego, oraz poruszania się pojazdem i są przeprowadzane dla Twojego dobra, tak abyś oswoił się z czynnościami egzaminacyjnymi, z którymi spotkasz się na egzaminie państwowym. - PAMIĘTAJ O TYM, A NIE BĘDZIESZ MIAŁ KŁOPOTÓW ZE ZDANIEM.

 

3.ODWOŁYWANIE JAZD : tel 507 494 000

  • Odwołać zajęcia praktyczne można najpóźniej 24 godziny przed umówionym spotkaniem.
  • Zajęcia praktyczne należy odwołać u swojego instruktora.
  • Zajęcia praktyczne odwołane nieregulaminowo lub nieodwołane i nieodbyte, traktowane będą jako przepadające.
  • Koszt nieregulaminowo odwołanej jazdy wynosi 50 zł lub przepada 1 godzina!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

4. TERMINY WAŻNOŚCI:
Kursant, u którego wystąpiła przerwa między szkoleniem teoretycznym a praktycznym dłuższa niż 6 miesięcy zobowiązany jest do powtórnego odbycia szkolenia teoretycznego i dopłaty za to szkolenie kwoty 150 zł.
Rezygnacja z kursu wymaga pisemnego oświadczenia złożonego w biurze szkoły jazdy DRIVER.
W przypadku rezygnacji z kursu uczestnik kursu zobowiązuje się  do zapłaty następujących kosztów manipulacyjnych:

  • 300 zł w przypadku rezygnacji w czasie trwania zajęć teoretycznych.
  • 50%  ceny kursu gdy rezygnacja nastąpi do 10 godziny zajęć praktycznych.
  • 80%  ceny kursu gdy rezygnacja nastąpi do 20 godziny zajęć praktycznych.

100%  ceny kursu gdy rezygnacja nastąpi po 20 godziny zajęć praktycznych.

Jeżeli uczestnik kursu, nie kontaktował się z kierownikiem Szkoły Jazdy, przez okres dłuższy niż 12 miesięcy kurs jest nie ważny bez względu na wyjeżdżone godziny jazdy. Dokumenty zostaną zwrócone do Starostwa powiatowego w Kłodzku.

Jednostka szkoleniowa nie zwraca całości ani części opłat za opuszczone zajęcia, nie przystąpienie do egzaminu lub uzyskanie negatywnej oceny końcowej na egzaminie.

Powyższy regulamin został zatwierdzony przez właściciela Sz. J "DRIVER" dnia 01.03.2014 i znajduje się do powszechnego wglądu w siedzibie firmy, jak również jest dołączany każdemu kursantowi do umowy uczestnictwa w kursie.
 

do pobrania:  UMOWA O SZKOLENIE NA KURSIE

Znajdź w serwisie

Zapisy on-lineZaufane opinie